Skład Redakcji

Redaktorzy naczelni
Jerzy Brzeziński
Krzysztof Łastowski

Sekretarze redakcji
Krzysztof Kiedrowski
Piotr Przybysz

Członkowie redakcji
Andrzej Klawiter
Joanna Malinowska (prowadząca stronę)