Recenzenci czasopisma w latach 2013-2014

Prof. Roman Backer
Prof. Marek Kowalczyk
Prof. Zbysław Muszyński
Prof. Antoni Szczuciński