TOM 24, NUMER 1 (2015)

Aktywność poznawcza podmiotu
w perspektywie badań kognitywistycznych
(red. Piotr Przybysz)

Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze Poznańskich Studiów z Filozofii Nauki koncentrują się na złożonych problemach współczesnej kognitywistyki i filozofii umysłu. Dyscypliny te podjęły się zadania wyjaśniania zagadek związanych z funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, poznania i świadomości, a także – filozoficznego oświetlenia metodologicznych i językowych trudności, jakie wiążą się z jego realizacją. (…) Każdy z artykułów skupia się na jakimś zasadniczym problemie, który w interesującym świetle stawia badania prowadzone na płaszczyźnie kognitywistyki.
[Z „Przedmowy”]

SPIS TREŚCI

Piotr Przybysz
"Przedmowa"

Andrzej Klawiter, Dawid Wiener
"Emocje w odbiorze dzieła sztuki. Ujęcie fenomenologiczne w parafrazie kognitywistycznej"
pobierz plik PDF

Łukasz Przybylski
"Fenomenologiczne źródła problematyki ucieleśnienia"
pobierz plik PDF

Katarzyna Paprzycka
"Jak teorię teorii odróżnić od modelu modelu?"
pobierz plik PDF

Józef Bremer
"Przyczynowość skierowana ku do łowi i jej rozumienie w biologii"
pobierz plik PDF

Jadwiga Wiertlewska-Bielarz
"Specyfika Dennettowskich narzędzi do myślenia"
pobierz plik PDF

Joanna Malinowska
"Qualia: między świadomością a odruchowością"
pobierz plik PDF