TOM 21 (2009)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Funkcje umysłu
(red. Mariusz Urbański, Piotr Przybysz)

TOM 20 (2004)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Teoria i metoda w biologii ewolucyjnej
(red. Krzysztof Łastowski)

TOM 19 (2003)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Ścieżki transformacji
(red. Krzysztof Brzechczyn)

TOM 18 (1999)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Umysł a rzeczywistość
(red. Andrzej Klawiter, Leszek Nowak, Piotr Przybysz)

TOM 17 (1997)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Marksizm, liberalizm, próby wyjścia
(red. Leszek Nowak, Piotr Przybysz)

TOM 16 (1996)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Przestrzenie Świadomości. Studia z filozofii literatury
(red. Andrzej Falkiewicz, Leszek Nowak)

TOM 15 (1996)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Oblicza idealizacji
(red. Robert Egiert, Andrzej Klawiter, Piotr Przybysz)

TOM 14 (1994)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Kategorie filozoficzne a poznawczy status nauki
(red. Jerzy Brzeziński, Leszek Nowak)

TOM 13 (1993)
Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce
(red. Anna Jamroziakowa)

TOM 12 (1992)
O związkach teoretycznych w filozofii nauki i psychologii
(red. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Łastowski, Tomasz Maruszewski)

TOM 11 (1989)
Filozoficzne i metodologiczne podstawy teorii naukowych
(red. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Łastowski)

TOM 10 (1986)
Filozofia – poznanie – psychologia
(red. Tomasz Maruszewski)

TOM 7 (1982)
Filozofia i biologia: inspiracje teoretyczne
(red. Krzysztof Łastopwski, Jan Strzałko)

TOM 6 (1981)
Elementy socjologii dialektycznej
(red. JPiotr Sztompka)

TOM 5 (1981)
Z zagadnień psychologii ilościowej
(red. Jerzy Brzeziński)

TOM 3 (198278)
Założenia materializmu historycznego
(red. Leszek Nowak)